TRÉSOR.hr

SKEYNDOR GLOBAL LIFT

Linija GLOBAL LIFT koristi specijalnu [ProGEN-in] tehnologiju, razvijenu u Skeyndor laboratorijima, baziranu na markerima protiv starenja. Nova cjelovita antiage strategija dizajnirana je sa ciljem postizanja efekta facijalnog liftinga, punoće lica i smanjivanja podbratka.

Global lift djeluje na marker starenja progerin – disfunkcionalnu bjelačevinu smještenu u nuklearnoj membrani, čija se količina povećava propadanjem i starenjem stanica, uzrokovanih unutarnjim i vanjskim čimbenicima. Mjerenjem koncentracije ove bjelančevine određuje se biološka dob stanica. Što je koncentracija progerina veća, to je stanica starija.